En studie där man gjorde en jämförelse mellan regional (lokalbedövning) och generell anestesi (narkos) vid kejsarsnitt visade att generell bedövning fungerar bättre än epidural- och spinalbedövning. Epiduralbedövning fungerar bättre om man ständigt tillför lite bedövningsmedel jämfört med om man bara ger en injektion som får verka under hela operationen. Det är viktigt att bedövningen får hinna verka ordentligt innan operationen vid epiduralbedövning. Spinalbedövningens verkan beror till stor del på vilket bedövningsmedel man använder. Generell bedövning resulterar generellt i större blodförluster. På det stora hela är lokal bedövning bättre än generell bedövning vid kejsarsnitt. Vid generell bedövning används både extra syresättning av blodet och endotracheal intubation.