Ordet ?kejsarsnitt” (caesarean section på engelska) härstammar troligen från det latinska ordet ”Caedaere”, att skära. Beteckningen kejsarsnitt användes först under renässansen. När det gäller själva kejsarsnittet och dess historia är uppgifterna osäkra. Kejsarsnitt har troligen utförts i evinnerliga tider. De forntida indierna, grekerna, hebreerna och romarna kände alla till den höga dödligheten efter kejsarsnitt. Man vet att hinduerna tidigt hade många skickliga kirurger som genomförde många operationer, inte minst kejsarsnitt. I den judiska skriften Mishnah nämns förlossningar med kejsarsnitt flera gånger. Till och med William Skakespeare har fått med myten om kejsarsnitt i berättelsen om Macbeth som inte ska falla för någon född av kvinna utan dör efter att ha slagits med Macduff som fötts med kejsarsnitt.

Redan då Numa Pompilius (715-672 B.C.) regerade i Rom utfördes kejsarsnitt om kvinnan dog sent i graviditeten. Det första kejsarsnittet där kvinnan överlevde tros ha utförts 1610 i Tyskland, kvinnan sägs enligt vissa källor ha dött efter 24 dygn medan barnet överlevde. År 1880 finns det dokumenterat att det gjordes 131 kejsarsnitt, mödradödligheten låg på 83%. Fram till 1882 dog de flesta kvinnor av att de förblödde eller drabbades av infektioner men sedan Sanger introducerade medellinjessnittet och fundussuturer minskade blödningsrisken markant. Poro är en av de kirurger som förs fram för att ha propsat på sterila metoder för att minska infektionsrisken.

Det finns flera mer eller mindre osannolika berättelser om kejsarsnitt. 1869 sägs en slavkvinna i Amerika ha utfört ett kejsarsnitt på sig själv. Det finns inga säkra uppgifter om hur det gick till och vad som sedan hände.

Ända till mitten av 1800-talet var kejsarsnitt ett slags sista utväg som de flesta läkare undvek. Några viktiga namn vid denna tid är Poro, Kherer och Sanger vid sidan av den tyska skolan.

En av pionjärerna i den moderna kejsarsnittshistorien var Robert P. Harris. Han var en av de första som pläderade för nya rutiner för att minska infektionsrisken i samband med kejsarsnitt. Det var i slutet av förra århundradet som han visade att infektionsrisken minskade kraftigt om man opererade tidigt istället för att vänta flera dagar på ett värkarbete som inte gick framåt, genom att använda aseptisk kirurgisk teknik och genom att sluta det kirurgiska ingreppet i livmodern. Det var dock svårt att nå ut med de nya idéerna och dödligheten i samband med kejsarsnitt förblev hög på de flesta håll, utom på sjukhus som var lite mer välorganiserade.

Man säger att det första kejsarsnittet där en kvinna överlevde i Sverige utfördes redan 1758, kvinnan klarade dock bara att överleva ett par dagar efter att snittet gjorts. Första gången både mor och barn överlevde en längre tid (så att i dödsfallet åtminstone kan skyllas på kejsarsnittet) var 1885.