Bland kvinnor som fött med kejsarsnitt och sedan fick hjälp att få igång ägglossningar med hMG/hCG blev 62% gravida jämfört med 60% bland de kvinnor som inte fött med kejsarsnitt. Missfallsrisken var densamma i båda grupperna.