I USA gäller i många fall fortfarande devisen ”En gång kejsarsnitt, alltid kejsarsnitt”. Det finns till och med sammanslutningar där man kan få styrka att hävda sin rätt till vaginal förlossning efter kejsarsnitt (VBAC) och ett flertal studier har tittat på risker med det ena eller det andra.

Den allmäna rekommendationen att kvinnor ska föda vaginalt så långt det är möjligt även om de fött med kejsarsnitt tidigare. Progressiva läkare och medelklasskvinnor är dock de grupper som känner mest för så naturliga förlossningar som möjligt. I andra grupper föredrar man fortfarande kejsarsnittsförlossningar. Tidigare upplevelser av förlossningar, kvinnors syn på reproduktion och moderskap påverkar synen på förlossningssätt. Etniska minoriteter var mer positiva till kejsarsnitt än vita kvinnor.

Bland de som tidigare fött med kejsarsnitt födde 14% av kvinnorna i en studie med kejsarsnitt igen jämfört med 9% som gjorde sitt första kejsarsnitt. Inga risker upptäcktes när det gäller vaginal förlossning efter ett kejsarsnitt.

Kvinnor som fött med kejsarsnitt tidigare födde i en annan studie med kejsarsnitt igen i en tredjedel av fallen jämfört med en tiondel av de kvinnor som inte fött med kejsarsnitt innan. Kvinnor som fött med kejsarsnitt tidigare stod för en större andel operativa vaginala förlossningar, mer utdragna förlossningar och mer användning av oxytocin.

I Oklahoma var kejsarsnittsfrekvensen 17% 1980 och 24% 1995. VBAC medför enligt Oklahoma-studien 1-2% risk att drabbas av livmoderruptur, riskfaktorer är snittyp, flerbarnsbörd och vissa abnorma bjudningar. Vad man kan lägga märke till är att det är fler VBAC och färre kejsarsnitt i städerna.