Dr. Joachim Friedrich Henckel, kirurg i Berlin, rapporterade i ”De sectione caesarea? om vad som antas vara det första kejsarsnitt längs linea alba (medellinjessnitt) där kvinnan överlevde. Operationen utfördes i Berlin 1769 och även barnet överlevde. Trots att kvinnan till en början mådde bra så dog hon efter en kort tid, troligen p.g.a. bukhinneinflammation. Operationen var spektakulär och rönte stor uppmärksamhet.