Det första kända kejsarsnittet i Norge utfördes den 20 augusti 1843 av läkaren Lars Thalian Backer (1812-84). Kejsarsnittet gjordes i Lardal, Vestfold i södra Norge, på en 27 årig kvinna som haft förlossningsvärkar i 6 dygn. Kvinnan födde ett par dödfödda tvillingar och själv dog hon 2,5 dygn efter operationen. Det första kejsarsnittet som resulterade i ett levande barn utfördes 1849 men ingen kvinna överlevde operationen förrän 1890.

Infektioner, blödningar och blodproppar var stora risker vid operationer på 1800-talet. Bara 26 kejsarsnitt slutade lyckligt i Norge under denna period. De flesta av dessa utfördes inte på sjukhus.