Latinamerika

I Latinamerka är det mycket vanligt att kvinnor föder med kejsarsnitt men det varierar också mycket från land till land. I Latinamerika finns 19 länder. Av dessa är det 12 länder där mer än 15% av alla förlossningar sker med kejsarsnitt. Det är företrädesvis på de rikare ländernas bättre sjukhus där de flesta kejsarsnitten görs. Några kortfakta:
* I 12 av de latinamerikanska länderna varierade andelen kejsarsnitt mellan 16% och 40%.
* Bättre socioekonomiska förhållanden hörde samman med fler kejsarsnitt.

Colombia

Tidigare kejsarsnitt, fosterasfyxi, sätesläge samt moderns önskan är de vanligaste orsakena till kejsarsnitt i Colombia. Det antas att cirka 80% av kejsarsnitten hade kunnat undvikas eftersom det inte fanns någon medicins orsak angiven till snitten. Kejsarsnitt som utfördes mellan 7.00 och 17.59 hade mer sällan medicinsk orsak än kejsarsnitt som utfördes på natten.