Indien

I Madras i Indien låg kejsarsnittsfrekvensen på 32,6% åren 1997-1999. På allmänna sjukhus var frekvensen 20%, på välgörenhetsinrättningar 38% och på privata sjukhus 47%.

Indonesien

I Indonesien skulle man nästan kunna påstå att det är sant, det som sägs, att man aldrig är så nära döden som när man föds:

  • Dödligheten bland nyblivna mödrar är ca 8 per 1 000 levande födda.
  • Dödligheten bland barn i samband med förlossningen är 90 per 1 000 levande födda.
  • Dödligheten i samband med kejsarsnitt är ca 3 per 1 000 kejsarsnitt.
  • Dödligheten i samband med kejsarsnitt beror mer på sjukdomar hos modern snarare än ingreppet i sig.

Jordanien

1990-1992 var kejsarsnittsfrekvensen 8% på de sju största militärsjukhusen i Jordanien, 1999-2001 hade andelen ökat till 11%. Om man studerar några olika möjliga orsaker så visar det sig att sätesförlossningar stod för lika stor andel båda perioderna. Värksvaghet och tidigare kejsarsnitt ökade risken för kejsarsnitt under den andra perioden.

Kina

I Kina låg kejsarsnittsfrekvensen på drygt 19% 1997 men andelen varierar kraftigt mellan sjukhusen och vissa är uppe i ca 30% gemensamt för alla är ändå att frekvensen ökar och har gjort så även när trenden i övriga världen har varit sjunkande. En del menar att de höga siffrorna beror på teknikens framsteg. Andra menar att ökningen beror på att man genom familjeplanering och bättre ekonomi fått större förutsättningar att upptäcka högriskgraviditeter. Författarna av en studie av kejsarsnitten i Kina lägger fram ytterligare orsaker. En är att kirurgerna blivit skickligare och mindre rädda att utföra kejsarsnitt, en annan att kvinnorna tror att barn som föds med kejsarsnitt blir intelligentare.

Ungefär var tionde kejsarsnitt i Kina är ett s.k. klassiskt snitt (medellinjessnitt).

En studie gjord i Shanghai, Kina, i slutet av 1993 visade att kejsarsnittsfrekvensen ökat de senaste 30 åren, från 4.7% till 22.5%. Snabbast ökade frekvensen från 1980 och framåt. Orsakerna till att frekvensen ökade var sådant som kostnader, komplikationer under graviditeten, ökad födelsevikt och att kvinnans ålder ökat. Andra orsaker kan vara att man blivit allt bättre på att göra kejsarsnitt, att man infört andra indikationer för att utföra kejsarsnitt och sociala faktorer. Statliga försäkringar som betalar kostnaden för kejsarsnitt var den största orsaken till ökningen.

Dödligheten i samband med förlossningen påverkas inte av andelen kejsarsnitt utan beror mer på vården i samband med komplikationer.

Saudiarabien

Riyadh har lägre kejsarsnittsfrekvens än genomsnittet för Saudiarabien. I Riyadh ligger frekvensen på ca 7% medan genomsnittet för hela Saudi Arabien ligger på ca 3%.

Singapore

En studie gjord på ett sjukhus i Singapore visade att kejsarsnittsfrekvensen låg på 17% i början av 1997. Ungefär 54% av kvinnorna hade fött flera barn tidigare. Huvudorsaken till att kvinnorna födde med kejsarsnitt var värksvaghet. År 2001 hade frekvensen ökat till 25%, ungefär lika många kvinnor var omföderskor. Orsakerna till ökningen var att man förlöste med kejsarsnitt om kvinnan fött med kejsarsnitt tidigare och placenta previa.

Thailand

En enkätundersökning på sjukhus med fler än 200 bäddar i Thailand (allmäna, privata samt universitetssjukhus) visade att kejsarsnittsfrekvensen var 24 % på allmäna sjukhus, 48% på privata sjukhus samt 22 % på universitetssjukhusen. Antalet kejsarsnitt hade ökat markant under de fem senaste åren: med mellan 50 % och 75 %. På de privata sjukhusen och på universitetssjukhusen var den vanligaste orsaken till kejsarsnittsförlossning att kvinnan fött barn med kejsarsnitt tidigare medan den vanligaste orsaken till kejsarsnitt på de allmäna sjukhusen var dålig progress (förlossningen gick inte tillräckligt snabbt eller avstannade). Enligt författarna till rapporten är det ett problem att kejsarsnittsfrekvensen ökar allt för mycket i utvecklingsländer eftersom det är ett tecken på att man är dålig på att ta hand om kvinnan och hjälpa henne genom förlossningen på egen hand vilket leder till många onödiga kejsarsnitt.