Libyen

I Libyen ses flera förlossningar som en riskfaktor för barnsängsdöd. En studie som gjordes på kvinnor som fött sex barn eller fler visade att 7,9% av dessa födde med kejsarsnitt. De viktigaste orsakerna till kejsarsnitt var trångt bäcken i förhållande till fostrets storlek, dålig progress, tidigare kejsarsnitt, abnormt fosterläge, placenta praevia eller misslyckad igångsättning. 17 av 1000 barn dog i samband med förlossningen.

Malawi

I Malawi, ett land som ligger söder om Sahara i Afrika, var 94% av alla kejsarsnitt under åren 1998-2000 akuta kejsarsnitt. Frågan är om det beror på att Malawi är ett underutvecklat land eller om det bara är i yttersta nödfall man tar till kejsarsnitt men 8% av kvinnorna råkade ut för blödningschock, 6% blodbrist, 4% livmoderruptur. 1% av kvinnorna dog, de flesta efter operationen på vårdavdelning. Anledningar till att kvinnor dog anges vara uterusruptur, dåliga kunskaper om smärtlindring och blodförluster som krävde blodtransusioner. Inom 72 timmar efter kejsarsnittet dog 11% av kvinnorna.

Marocko

I en Marockansk studie av förlossningar där barnet väntades väga 4 000 g eller mer försökte 84% föda vaginalt. 64% av dessa ledde till vaginal förlossning. 1,3% livmoderrupturer, i lika stor andel av fallen dog barnen. Riskerna ökade alltså om man fött barn med kejsarsnitt en gång tidigare.

Senegal

I Dakar är kejsarsnittsfrekvensen ungefär 17%. Största orsaken till kejsarsnitt är stort barn. Dödligheten efter operation är 1%. 10% av barnen dör som nyfödda.

Zaire

På landsbygdssjukhuset i Kaziba, Zaire, steg kejsarsnittsfrekvensen från 6% till 12% mellan 1971 och 1992. Många gånger utförs operationen av en sjuksköterska eller tandläkare. När andra än läkare utförde snitten var risken högre för komplikationer såsom sårinfektioner. I områden där sjukvårdssystemet är dåligt utbyggt utgör kejsarsnitt en stor risk för kvinnan.

 • Andelen kvinnor som födde med upprepade kejsarsnitt ökade från 17% till 49%.
 • Andelen kvinnor som dog i samband med förlossningen minskade från 0,3% till 0,1%.
 • Andelen kvinnor som dog i samband med kejsarsnitt minskade från 3,2% till 0,7%.
 • Andelen barn som dog i samband med förlossningen var ca 2%.
 • Av kejsarsnitten var 92% akuta.
 • Spinalbedövning gavs vid 97% av kejsarsnitten.
 • Blodtransfusion gavs till 4% av kvinnorna.

Orsaker till kejsarsnitt i Zaire:

 • mekaniska orsaker
 • tidigare kejsarsnitt
 • fosterasfyxi
 • misstänkt livmoderruptur

Av 37 livmoderrupturer var 27 kejsarsnittsrupturer.