Känslorna efter ett kejsarsnitt är lika omväxlande som efter en vanlig förlossning och även här spelar hormoner en stor roll både när det gäller lyckokänslor och depressioner. När moderkakan tas ut ur livmodern signalerar kroppen att graviditeten är över och det är dags att ta hand om sitt barn, känslan kan i vara euforisk och man känner sig jättenöjd att allt gått bra. Efter några dagar kan man liksom många andra mammor drabbas av ”baby blues”. Känslorna som rör själva kejsarsnittssituationen kan dröja uppåt ett halvår efter förlossningen, de funderingarna styrs inte av hormonerna utan man kan ofta stoppa undan dem tills barnet klarar sig lite mer på egen hand och man får mer tid över till sig själv. Vanliga känslor efter ett snitt kan vara:

 • lycka över att barnet mår bra
 • besvikelse att förlossningen slutade med kejsarsnitt
 • undran varför det blev kejsarsnitt
 • ilska på omständigheter kring snittet
 • ilska på personer som var med vid/utförde kejsarsnittet
 • svårigheter att ta till sig barnet
 • lättnad att det hel är över och att det gick bra
 • sorg över att inte kunna föda ”normalt”
 • oro för nästa förlossning
 • känsla av misslyckande
 • man kan bli våldsam och slå sitt barn eller man
 • familjerelationen kan påverkas på olika sätt
 • den sexuella relationen med partnern kan påverkas