I början av december skapade Ingemar Eckerlund, forskare på Handelshögskolan och chefsekonom på Socialstyrelsen, stor uppståndelse i media då han föreslog att kvinnor som vill föda med kejsarsnitt utan att det finns en medicinsk orsak ska få betala själva för kejsarsnittet. Kejsarsnitt kostar mer än vaginala förlossningar och Eckerlund anser att pengarna skulle kunna användas för att bl.a. korta köer i vården. Eckerlund uttalar sig i egenskap av forskare när han gör sitt uttalande där han presenterar sitt resultat och han vill också ha igång en diskussion om hur resurserna i vården används. (Ryltenius 2001)

Enligt Eckerlund kan bara en fjärdedel av variationen i andelen kejsarsnitt på landets sjukhus förklaras av variabler som medicinska indikationer, sjukhusets storlek, klinikens belastning och kvinnans ålder. Eckerlund tolkar det så att det finns olika praxis på olika sjukhus men det finns inget som tyder på att en högre kejsarsnittsfrekvens skulle minska överlevnaden vid förlossningen.

Kerstin Wigzell (2001) , Socialstyrelsens generaldirektör, kommenterar Eckerlunds uttalande genom att säga att dels är kejsarsnitt relativt riskfria, dels har vi fortfarande en låg andel planerade kejsarsnitt jämfört med andra länder. Hon påpekar också att många kejsarsnitt utförs på grund av psykosociala orsaker. Socialstyrelsen har inga planer på att inleda någon diskussion om enskildas kostnader vid kejsarsnitt.

Inga kommentarer

  1. Vad som är lätt att missa när man läser tidningsartiklarna om att kvinnor bör bekosta sina kejsarsnitt själv är att Eckerlund uttalar sig som forskare och inte i egenskap av chefsekonom på Socialstyrelsen. Han har studerat förlossningsstatistik och dragit självständiga slutsatser utifrån resultaten. Precis som Wigzell skriver görs många kejsarsnitt på psykosocial grund, för att minska andelen kejsarsnitt av den anledningen kanske man måste sätta in större resurser för att hjälpa kvinnor våga föda vaginalt Det kanske är en kostnadsfråga med?