Fosterasfyxi är en vanlig komplikation till planerade kejsarsnitt, det innebär att barnet inte klarar av att syresätta blodet i den grad som skulle behövas. Risken att barnet ska drabbas är större om det föds innan förlossningen startat än om det föds efter. Risken för fosterasfyxi minskar om man kan vänta med planerade kejsarsnitt till efter 38 veckors graviditet.