Barn med ryggmärgsskador som ligger i säte har fördelar av att födas med kejsarsnitt framför vaginal förlossning. Om barnet har vissa tumörer kan det vara bättre med kejsarsnittsförlossning, särksilt om tumören är stor ? 6 cm eller mer. Ett kejsarsnitt är ändå en riskförlossning, dels därför att kvinnan påverkas mer än av en vaginal förlossning och dels därför att för barn med dessa problem är förlossningen alltid ett kritiskt skede.