Att snittas igen medför inga större risker än första gången man snittas igen. Risken att drabbas av komplikationer är inte särskilt stor varken för de som vill föda vaginalt eller för de som vill föda med kejsarsnitt.

Huvudorsakerna till upprepat kejsarsnitt är:

  • planerat snitt
  • bäckenträngsel
  • preeklampsi
  • stressat foster

I amerikansk litteratur pratar man ofta om VBAC. VBAC står för Vaginal Birth After Caesarean, d.v.s. vaginal förlossning efter kejsarsnittsförlossning. Där är det ett stort problem för många kvinnor att deras läkare föredrar att de föder med kejsarsnitt, devisen ”en gång kejsarsnitt, alltid kejsarsnitt” gäller på många ställen.

I Sverige är grundinställningen att man kan föda vaginalt om det inte fanns särskilda medicinska skäl till kejsarsnittet och som utgör hinder även vid nästa förlossning. Det hindrar inte den gravida kvinnan från att fundera på vilka risker som finns att föda vaginalt om man har ett kejsarsnittsärr på mage, därför fokuseras detta tema på VBAC som vi kommer att kalla detta fenomen eftersom det är ett etablerat uttryck i amerikansk litteratur och det inte finns något bra – och kort – ersättningsuttryck på svenska.

VBAC är lika säkert eller säkrare än kejsarsnitt. Dödligheten ökar inte om man försöker föda vaginalt istället för med kejsarsnitt om man fött med kejsarsnitt tidigare. Vad som påverkar förlossningsresultatet är i stället sådant som bäckenträngsel, tidigare förlossningssätt, fosterasfyxi, viktuppgång under graviditeten, högt blodtryck och förlossning nattetid. Bästa sättet att föda barn igen är individuellt beroende på kvinnans upplevelse av tidigare förlossning och hur hon ser på barnafödande.