1 resp. 3 månader efter förlossningen är längden och bredden på livmodern större hos kvinnor som fött med kejsarsnitt än hos kvinnor som fött vaginalt. Ju fler barn man fött desto större är livmodern en månad efter förlossningen även om de skillnaderna var mycket små. De som ammade till 80% eller mer hade kortare livmoder än kvinnor som ammade till 20% eller mindre tre månader efter förlossningen.

En månad efter förlossningen är livmoderns storlek beroende på om man fött med kejsarsnitt eller om man fött vaginalt och efter tre månader är storleken beroende på i hur hög grad man ammar.