Att föda med kejsarsnitt har generellt ingen signifikant positiv effekt på hälsan. Därför undviker man att göra kejsarsnitt om det inte är nödvändigt. Kvinnor med stora barn bör enligt en del studier få försöka föda vaginalt. Blodförlusterna efter snedklipp är större än efter ett kejsarsnitt men har istället andra fördelar för mamman och barnet.