En svensk studie om upplevelsen av akut kejsarsnitt gjordes på 53 kvinnor. Första kontakten togs ett par dagar efter kejsarsnittet, sedan följde man kvinnorna för att se hur de följde det traditionella krismönstret. Sämst förlossningsupplevelse hade de kvinnor som fött med akut kejsarsnitt, näst sämst upplevelse av förlossningen hade de som fött med andra obtetriska hjälpmedel såsom förlossningstång. Jämfört med de som födde utan några ingrepp och de som födde med planerat kejsarsnitt mådde de som fött med akutsnitt och de som fött med instrumentell hjälp sämre och hade större symtom på post-traumatisk stress. Slutsatsen blev att även kvinnor som fött med instrumentell hjälp kan må lika dåligt efter förlossningen som kvinnor som fött med akut kejsarsnitt. Kvinnorna upplevde många motstridiga känslor inför kejsarsnittet: lättnad över att slutligen förlösas med kejsarsnitt samtidigt som man kände rädsla för operationen. Fram tills barnet fötts koncentrerades tankarna på födelsen och när barnet fötts koncenterades kvinnornas uppmärksamhet på barnet. Efteråt berättade kvinnorna att de varit rädda för sitt eller barnets liv, nästan var tionde kvinna kände sig illa behandlad av personalen och kände ilska över detta. De flesta tyckte att de hade tillräcklig kunskap om varför det blev akut kejsarsnitt. Var fjärde kvinna lade skulden på sig själv för att det blev akut kejsarsnitt. Studien kom fram till att även om kvinnan är glad över sitt barn kan negativa känslor dominera minnet av förlossningen.