Ett kejsarsnitt är akut (akut sectio, akut kejsarsnitt) om det görs sedan kvinnan fått förlossningsvärkar, när beslutet fattats om akutsnitt ska barnet vara ute inom två timmar. Vanligaste orsakerna till akut kejsarsnitt är hotande fosterasfyxi, primär värkrubbning, sekundär värkrubbning och blödningar med placentaavlossning. Partnern får i allmänhet vara med vid förlossningen.

Urakut kejsarsnitt (katastrofsnitt) innebär att barnet ska vara ute inom 10 minuter. Vanligaste orsakerna är hotande fosterasfyxi, stora hastiga blödningar och livmoderruptur. Finns det möjlighet får partnern vara med vid förlossningen, åtminstone tills barnet är fött.

Om barnet mår bra och kvinnan är vaken läggs barnet till på hennes bröst sedan det är fött och kontrollerat av barnmorska. Om kvinnan inte kan ha barnet hos sig får barnet vara hos pappan istället. Han kan sitta hud mot hud med barnet. Om barnet inte mår bra sköts det om av barnläkare och barnmorska, eventuellt vårdas det efter förlossningen på nyföddhetsavdelning. Pappan får hela tiden följa barnet om han vill.

Inför ett akutsnitt är det inte säkert att föräldrarna hinner få tillräckligt med information, därför är det viktigt att de får tillfälle att prata med läkare och barnmorska efteråt. Ofta ges tillfälle på BB och läkaren brukar ha ett utskrivningssamtal inför hemgång då paret får tillfälle att ställa frågor.