De minskade födslotalen anses ofta bero på livsstilsval som bygger på pluralism och individualism. Detta är dock inte hela sanningen. Många kvinnor investerar lång tid i utbildning och karriär, en del tycker inte att barn passar in i den livsstilen medan andra inte riktigt hinner tänka på barn även om de skulle kunna tänka sig att skaffa barn. Bland de som kan tänka sig att skaffa barn är det vanligt att man vill vänta tills man byggt upp en karriär att luta sig tillbaka på, i många fall hinner tiden gå och kvinnorna blir ofrivilligt barnlösa på grund av ökade svårigheter att bli gravid med stigande ålder. Det verkar inte som om ekonomisk trygghet ökar viljan att skaffa barn, däremot kan sociala och infrastrukturella förändringar påverka detta.

I USA är det så att över en tredjedel av de högavlönade kvinnorna inte har barn. För de flesta har detta inte varit ett medvetet val utan de flesta skulle kunna tänka sig att skaffa barn. Bland de som skaffat barn har karriären inte gått lika bra. Karriär, förhållandet mellan man och kvinna samt ökade svårigheter att bli gravid med ökande ålder minskar möjligheterna att kombinera arbeta och familj. Bland män som satsar på karriären har tre fjärdedelar barn, ju mer framgångsrik mannen är desto större chanser har han att få ett stadigt förhållande och barn.