Vaginala förlossningar orsakar skador på muskler, nerver och vävnader. Rutinmässiga klipp ökar risken för skador som kan leda till faecesinkontinens. Minska övervikt, bäckenbottenövningar och regelbunden motion verkar kunna minska risken för urininkontinens.

Urininkontinens efter förlossningen kan i första hand förklaras som följd av graviditetsförändringar, i andra hand som en ärftlig eller fysisk tendens att bli inkontinent och först i sista hand som en följd av själva förlossningen. Troligen kan det uppstå på grund av hormonpåverkan där prostaglandiner tros kunna bidra till inkontinens medan relaxin verkar kunna skydda mot urininkontinens. I de fall där besvären kan härledas till förlossningen finns det teorier om att det kan finnas ett samband mellan någon form av inkontinens och födelsevikt på 4000g eller mer, epiduralbedövning och huvudomfång över 38 cm. Andra studier har visat att det kan finnas samband med rökning, inkontinens under graviditeten, hur länge man ammar, vaginal förlossning, tångförlossning, hur ofta man kissar och BMI. Faktorer som inte verkar ha samband med postpartuminkontinens enligt samma studie är ålder, folkslag, utbildning, antal vaginala förlossningar och knipövningar.