Problemen med inkontinens verkar kunna öka med tiden efter förlossningen. Faecesinkontinens ökade från 7% till 17% mellan 5 och 18 månader postpartum. Efter 18 månader var andelen större bland kvinnor som arbetade utanför hemmet jämfört med kvinnor som fortfarande var hemma. 30% hade stressinkontinens (urin). Kvinnor som hade svårt att hålla avföring hade också problem att hålla urinen.