I genomsnitt var fjärde kvinna drabbas av stressinkontinens, d.v.s. att man har svårt att hålla urinen om man hostar eller gör andra ansträngningar. Det blir vanligare ju fler barn man fött. Relaxin verkar dock minska risken för inkontinens och i början av graviditeten när halterna av relaxin är som högst är man som mest kontinent.