Problem med försvagad bäckenbottenmuskulatur är något som huvudsakligen drabbar kvinnor. Det är mycket vanligare än man tror, uppskattningsvis en tredjedel av alla kvinnor råkar ut för det förr eller senare och det kan ske när som helst i livet. Eftersom det handlar om att inte kunna hålla sin urin och/eller avföring finns det skamkänslor med i bilden och många vågar inte söka hjälp. Även inom vården är kunskapen ofullständig och vården av kvinnor med inkontinens har en tendens att prioriteras ner jämfört med mer typiskt manliga krämpor.

Inkontinens är starkt kopplat till graviditeter och förlossningar även om sambanden inte är helt klara. Bland kvinnor som inte fött barn är enligt en norsk studie var tionde inkontinent, 16% av de som fött barn med kejsarsnitt och 21% av de som fött vaginalt. Samma förhållande råder även om man ser till stressinkontinens (man läcker när man anstränger sig, till exempel hostar) även om siffrorna då var ungefär halverade (5%, 7% och 12%).

Enligt en norsk studie påverkar förlossningssättet hur många som blir inkontinenta.
Inkontinens:
10% bland kvinnor som inte fött barn alls.
16% bland kvinnor som fött med kejsarsnitt.
21% bland kvinnor som fött vaginalt.

Svår inkontinens:
3,7% bland kvinnor som inte fött barn alls.
6,2% bland kvinnor som fött med kejsarsnitt.
8,7% bland kvinnor som fött vaginalt.

Stressinkontinens (svårt att hålla tätt vid nysning och liknande):
4,7% bland kvinnor som inte fött barn alls.
6,9% bland kvinnor som fött med kejsarsnitt.
12,2% bland kvinnor som fött vaginalt.