Östrogenets påverkan på pojkfoster

Exponering av östrogen på pojkfoster verkar inte ha någon inverkan på huruvida dessa pojkar utvecklar bröstcancer senare i livet.

Lämna ett svar