Östrogener anses som kvinnliga könshormoner även om de finns i viss mängd även hos män. De är en grupp hormoner med likartad funktion. Östrogenerna påverkar muskler att förbruka energi och att dra ihop sig. När progesteronhalterna sjunker mot slutet av graviditeten blir livmodersammandragningarna tätare och kraftigare. Samtidigt minskar barnets produktion av östrogenhämmande substanser vilket bidrar till ökade östrogenhalter hos kvinnan. Ökade östrogenhalter ökar känsligheten för andra hormoner såsom prostaglandiner och oxytocin.