Hypothalamus är det organ som är navet i hjulet för all hormonproduktion i kroppen. Hypothalamus sitter i hjärnstammen, mitt i det som man vanligtvis tänker på som hjärnan. Till hypothalamus skickas impulser från olika typer av organ ute i kroppen. Dessa impulser skickar meddelanden om läget i den kroppsdel de representerar. Hypothalamus tar emot alla meddelanden, fattar beslut utifrån dessa och skickar direktiv vidare via hormoner och nervimpulser. Meddelanden från livmoderhalsen och bröstvårtorna transporteras via ryggmärgen till centra i hjärnbarken där de modifieras innan de skickas till hypothalamus. Hypothalamus stimuleras att producera oxytocin. Oxytocinet transporteras först till hypofysens baklob innan det transporteras ut med blodet. Oxytocin stimulerar bl.a. livmodern att dra ihop sig.