Hormonpåverkan orsak till njurcancer?

Hormonpåverkan tros kunna orsaka njurcancer. Vissa forskare tror till och med att risken att drabbas ökar med antalet barn man föder men forskarna är långt ifrån eniga. I en svensk studie fann man ett samband och att risken ökar med varje barn man får. I studien jämförde man bara risken att drabbas med pariteten, om det finns andra faktorer som är viktigare vet man fortfarande inte.

Lämna ett svar