Hormonpåverkan tros kunna orsaka njurcancer. Vissa forskare tror till och med att risken att drabbas ökar med antalet barn man föder men forskarna är långt ifrån eniga. I en svensk studie fann man ett samband och att risken ökar med varje barn man får. I studien jämförde man bara risken att drabbas med pariteten, om det finns andra faktorer som är viktigare vet man fortfarande inte.