Hormonanalyser

Det finns numera mycket bra mätmetoder för att mäta även mycket små hormonmängder i blodet. Ett problem är att halterna av vissa hormoner är väldigt varierande under dygnet, ett annat är att hormonerna är mycket instabila och kan förstöras under transport om de hanteras oförsiktigt.

Lämna ett svar