Det finns numera mycket bra mätmetoder för att mäta även mycket små hormonmängder i blodet. Ett problem är att halterna av vissa hormoner är väldigt varierande under dygnet, ett annat är att hormonerna är mycket instabila och kan förstöras under transport om de hanteras oförsiktigt.