Vår kropp styrs till stor del av hormoner. Dessa är ämnen som i mycket små mängder insöndras till blodet från speciella celler i hormonproducerande körtlar, s.k. endokrina körtlar. Hormonerna förs med blodet till andra delar i kroppen där de utövar sin verkan i olika biologiska processer. Hormonerna kan ses som nycklar som söker det nyckelhål de passar i. Detta nyckelhål utgörs av en cell som påverkas av just detta hormon. När nyckeln hittat sitt nyckelhål sätts en hel mängd reaktioner igång som i sin tur sätter igång den eller de reaktioner hormonet (nyckeln) har som uppgift att styra. Hormonerna delas in i tre grupper: polypeptider (ACTH, insulin, gastrin), steroider (kortisol, progesteron, testosteron) och aminer (acetylkolin, tyroxin, trijodtyrin, adrenalin, noradrenalin, melatonin).