Kongo är ett litet glesbefolkat land vid Afrikas atlantkust. Landet har en hög andel HIV-fall. Inbördeskrig har lett till att folk i huvudstaden Brazzaville har flytt ut i de stora skogarna som täcker Kongos yta och till närliggande mindre städer. Detta gör sexualupplysning svårare. Sexualitet är något som är tabubelagt i afrikanska länder. Sexualitet är onekligen en privatsak men den rör också resten av familjen.

I en studie som gjorts bland Kongolesiska studenter i Frankrike visade det sig att unga människor kan en hel del om HIV men mycket av deras kunskaper bygger på myter sking sjukdomen. Några av de myter som finns är att HIV sprids med saliv, via födan och via insektsbett. En del oro rör sig kring frågor som visar okunskap om spridningen, en sådan är om HIV sprids lättare om man använder förbjudna samlagsställningar. Kongolesiska ungdomar vet att kondom skyddar men de är ofta tveksamma till deras verkan. Kondomer är mekaniska barriärer som hindrar fertiliteten och som är skapade av utlänningar, gjorda att skydda Kongoleserna från utlänningarnas problem, problem som skapats av utlänningarna. Ett problem med kondomer är att de hindrar fertiliteten, något som står för friskhet och sundhet i Kongo. Ett annat problem är kyrkans inställning till preventivmedel.