Risken att modern ska smitta sitt barn i samband med förlossningen har minskat stadigt sedan mitten av 1990-talet. Från nära 25% i vissa fall ner till ca 5%. Anledningen till att smittorisken minskat är bl.a. att man numera kan ge profylaktisk medicinering inför förlossningen och att man alltmer använder sig av planerat kejsarsnitt i dessa fall. I U-länder är risken fortfarande mellan 25% och 40%.

Planerat kejsarsnitt innan vattenavgång och förlossningsvärkar minskar risken att HIV-smitta ska gå över från mor till barn jämfört med andra förlossningssätt. Vid kejsarsnitt innan vattnet hunnit gå, med intakta hinnor, är risken för smitta ca 6%. Risken ökar vid vaginal förlossning (21%) och i samband med akut kejsarsnitt och störst är risken att smitta ska gå över till barnet vid vaginala förlossningar där man behöver göra något slags ingrepp för att få ut barnet. Genom att medicinera mamman innan förlossningen och planera kejsarsnittsförlossning kan man minska smittorisken ner till 0%.

Andra faktorer som kan relateras till smitta även om orsakssambandet inte är helt klart är mycket låg födelsevikt, amning och bristande immunförsvar.

Att vara HIV-positiv innebär ofta att återhämtningen efter förlossningen blir jobbigare än för friska kvinnor. Ca 87% av dessa kvinnor får en komplicerad återhämtning efter sitt kejsarsnitt. De stannar i allmänhet längre på sjukhuset och drabbas oftare av komplikationer av varierande svårighetsgrad än andra kvinnor.