De flesta kvinnor och män håller automatiskt barnet så att barnets huvud hålls åt vänster när de bär det. Enligt en gammal studie från 1980-talet är det så att ca 80% av både män och kvinnor håller sina barn åt vänster oavsett om de är vänster- eller högerhänta. Ca 20% av männen upplever graviditetssymtom tillsammans med kvinnan enligt samma studie. Forskarna fann också att män som upplever graviditetssymtom är mer benägna att hålla sitt barn åt höger än andra män av någon anledning. De män som håller sina barn åt höger var oftare fäder till döttrar än till söner. Om mannen hade starka graviditetssymtom och höll sitt barn åt höger var det troligt att han också stod nära sin egen mamma.