Hur stor viktuppgången blir under graviditeten är individuellt. Generellt ses en viktuppgång på 10-12 kg som normal men variationerna är stora. Av dessa utgör 3-5 kg en upplagring av fett som kommer till användning under förlossning och amning. Under sista halvan av graviditeten beror viktökningen på fostrets tillväxt, mot slutet ökar det ca 500 g i veckan. Även om det är viktigt att inte fästa sig för mycket vid vikten kan en hastig uppgång tyda på komplikationer hos kvinnan eller barnet.

  • Barnet: 3500 g
  • Ökad blodvolym: 1300 g
  • Vätska: 1200 g
  • Livmodern: 1000 g
  • Fostervatten: 800 g
  • Moderkaka: 650 g
  • Bröst: 400 g
  • Summa: 8800 g, resten av viktökningen utgörs av ökade fettdepåer.