Det är inte ovanligt att kvinnor använder läkemedel tidigt under graviditeten. Oftast handlar det om om smärtstillande, antiinflammatoriska eller antihistaminpreparat tidigt i graviditeten. Forskarna är lite osäkra på varför en del är oförsiktiga men det kan handla om att kvinnorna fått otillräcklig information om läkemedlens biverkningar.

Hur man klassifierar läkemedel varierar mellan olika länder vilket kan ställa till det om man t.ex. söker information på intenet. Läkemedel som klassifieras som relativt säkra för gravida i Sverige kan klassifierar som skadliga i ett annat land och tvärt om vilket kan skapa förvirring.