Ungefär 3% av fostren vänder sig inte innan förlossningen. Det är viktigt att försöka upptäcka sätesbjudning innan förlossningen för att man ska veta hur man ska förbereda sig inför den. Man kan försöka vända fostret några veckor innan beräknad förlossning men ibland vänder fostret tillbaka.

Ett vändningsförsök går till så att man först får ligga kopplad till en ctg-apparat som mäter hjärtfrekvensen i 20 minuter. Sedan får man Brickanyl, ett muskelavslappnande läkemedel som ska få även livmodern att slappna av. Läkaren tar i och försöker tvinga runt bebisen inne i magen. Det kan göra mycket ont för kvinnan när man försöker vända ett barn.

Har modern rymligt bäcken kan det bli tal om en vaginal förlossning om hon väldigt gärna vill det, men allt fler förlossningsavdelningar har infört kejsarsnitt som praxis vid sätesbjudning eftersom det anses vara säkrare för barnet.