Fysiskt våld utfört av en nära bekant eller släkting är något som drygt 1% av alla gravida kvinnor drabbas av. Räknar man in året närmast innan graviditeten är det dubbelt så många som utsatts för våld från en nära bekant eller släkting. Sett under en kvinnas livstid har var femte någon gång utsatts för fyskiskt, psykiskt eller sexuellt våld. De kvinnor som utsätts för våld under graviditeten mår naturligtvis sämre än andra gravida och de väljer i större utsträckning att genomföra en abort.