Det finns många spådomar som utgår från graviditetsillamåendet. Det finns de som anser att man kan förutsäga om barnet får låg födelsevikt och om det blir en pojke eller flicka utifrån hur kvinnan mår under graviditeten. En amerikansk forskargrupp tittade lite närmare på dessa och andra faktorer som förknippas med illamåendet.

Vad man fann var att kraftigt illamående i början av graviditeten ofta håller i sig längre än vid lättare illamående. Barnen till dessa illamående kvinnor hade ofta lägre födelsevikt än andra barn men oftast var detta också kopplat till sådant som i vilken vecka barnet föddes och hur många barn kvinnan fött tidigare.

Man undersökte också om det kunde finnas något samband mellan illamående och barnets kön men man fann inga bevis för att det skulle finnas.

Sammanfattningsvis kan man säga att kraftigt illamående kan medföra att barnet får en låg födelsevikt men med rätt vård och omhändertagande, både från omgivningen och av kvinnan själv, behöver detta inte bli något problem. Däremot kan man inte säkert säga om en kvinna med kraftigt illamående väntar pojke eller flicka.