Urinvägsinfektion (UVI, bakteriuri) förekommer i 1-2% av alla graviditeter. Ytterligare någon procent kan utveckla
bakteriuri senare under graviditeten. Risken för att utveckla något som kallas pyelonefrit vid obehandlad bakteriuri är 16-30%. Akut pyelonefrit medför

  • ökad risk för förtidsbörd
  • ökad risk för att barnet föds med låg födelsevikt>
  • risk också för den gravida själv

Har man drabbats av UVI tidigare i livet så är risken stor att man drabbas även under graviditeten. Ca 50% av de som drabbas under graviditeten har haft det tidigare.

Hur testar man?

Man kan göra ett nitrittest, då används urinsticka för att mäta om det finns restprodukter från bakterierna i urinen, den har dock låg säkerhet. Man kan även göra en urinodling där man samlar upp urin och skickar i väg till laboratorium där eventuella bakterier får växa till några dagar innan man undersöker vad som eventuellt växer däri, men också då krävs stor noggrannhet för att provet ska vara säkert. Det krävs nämligen att man kissar ut en liten skvätt och fångar upp nästa skvätt innan man kissar klart och att urinen funnits i blåsan tillräckligt länge.