Problem att hålla urinen under graviditeten kan också förebåda problem efter förlossningen. Sex veckor efter förlossningen hade 11% av kvinnorna i en studie någon grad av urininkontinens. Kejsarsnittsförlossning minskar inte risken att drabbas av urininkontinens efter förlossningen. Enligt en studie av tvillingkvinnor kan det finnas en genetisk faktor när det gäller vissa former av inkontinens, dock inte stressinkontinens.

En brasiliansk studie gjordes på 188 kvinnor som kommit förbi övergångsåldern. Ungefär hälften av kvinnorna var urininkontinenta och resten var inte det. Studien visade att risken att drabbas av urininkontinens var ca 5 gånger större för de som varit gravida en eller flera gånger, risken att råka ut för urininkontinens för kvinnor som bara fött barn med kejsarsnitt var 3,5 gånger högre än för de som inte fött barn alls.

Risken att drabbas av urininkontinens är alltså ungefär lika stor oavsett på vilket sätt man föder sitt barn. Kniiip-övningar är något man får dras med som mamma.