Flera studier har gjorts för att se hur fostret reagerar vid ultraljudsundersökningar eftersom det finns misstankar om att ultraljud, framförallt i stora doser, kan påverka fostret negativt. I en studie ville man se om fostret tog sig åt huvudet under ultraljudskontroller i graviditetsvecka 12 till 38, man ville se om barnet var höger- eller vänsterhänt redan i fosterlivet, man fann att i vecka 36 använde fostret båda händerna, under alla andra tidpunkter använde fostret bara ena handen.

Tre studier har visat att det kan finnas ett visst samband mellan ultraljud och vänsterhänthet hos pojkar. Det återstår dock mycket forskning innan man kan se några säkra samband eftersom urvalet ofta varit litet.

Under de första åren när ultraljud användes för screening under graviditeten fanns inga större skillnader mellan pojkar som utsatts för ultraljud och pojkar som inte gjort det när det gäller vänsterhänthet. När det blev vanligare ökade andelen vänsterhänta pojkar. Urvalet är ändå så pass litet att det inte finns några säkra belägg för teorin.