För de allra flesta är ultraljudsundersökningen nära mitten av graviditeten en viktig milstolpe. Där får föräldrarna chansen att se sitt barn röra sig för första gången vilket är en fullständigt fantastisk upplevelse. Alla får dock inte uppleva den känslan utan ställs inför svåra beslut istället. Det är viktigt att vara medveten om att även om huvudsyftet inte är att upptäcka missbildningar så kan vissa upptäckas vid t.ex. ett ultraljud.

Rutinmässiga ultraljud i graviditeten infördes i början av 1970-talet, först var kvinnokliniken i Malmö där det infördes 1972. Innan dess var dateringarna mycket osäkra, det visade sig att trots att kvinnan vet när hon haft mens och när befruktningen skett så kan det variera ganska mycket hur lång graviditeten blir. Innan ultraljudskontroller infördes sattes fler kvinnor igång på grund av misstänkt överburenhet.

Ultraljudsbild 1Så gott som alla gravida kvinnor gör ett ultraljud i vecka 16-18. Alla är dock inte medvetna om att de har rätt att tacka nej vilket gäller all behandling man går igenom under graviditeten. Syftet med undersökningen är i första hand att fastställa graviditetslängd, antal foster och i vissa fall allvarliga missbildningar. För att beräkna graviditetslängden görs en mätning av huvudet, denna mätning jämförs med måttet på lårbenet. Den viktigaste fördelen ultraljudet medfört sedan det introducerades är att andelen igångsättningar på grund av överburenhet har minskat. Att det går att se flera foster har också inneburit att föräldrar som väntar tvillingar eller fler har fått större möjligheter att förbereda sig på detta.

Vid undersökningen söker opeatören efter vissa viktiga inre organ på fostret: hjärta, magsäck, urinblåsa, njurar, lever gallblåsa, tarmar och skalle, man tittar också på ryggrad och kotor. Det är inte säkert att det går att se ordentligt hur alla organ ser ut, om något har en missbildning, men de ska alla kunna hittas. Vid själva mätningen av graviditetslängden är det i första hand tre mått som används: FL (femurlängd, lårbenslängd), AD (abdominell diameter, diameter över magen) och BPD (biparietaldiameter, huvuddiameter). Före vecka 12 använder man sig av CRL (crown rump length, sitthöjd) för att beräkna fostrets ålder.

Då och då diskuteras riskerna med ultraljud. Meningarna går isär. Det finns studier som på ett ytterst litet antal barn visat att risken för vänsterhänthet hos pojkar kan öka vid allt för många ultraljud men antalet deltagare var så litet att ett eller ett par barn hit eller dit påverkade resultatet. Däremot är alla eniga om att ultraljud har en effekt på kroppen. Ultravågor utgörs av värme vilket gör att kroppen värms upp. Hur mycket beror dock på vilken effekt som tillförs. De apparater som används inom mödravården har så låg effekt som möjligt och apparaternas utförande följer riktlinjer från myndigheter från såväl Europa som USA och WHO.