Kvinnor som har arbeten som innebär tunga lyft löper i allmänhet inte större risker än andra kvinnor att drabbas av problem under graviditeten, däremot finns det vissa yrkeskategorier som löper större risker. En studie från början av 1980-talet visade att kvinnor som lyfte mer än 12 kg fler än 50 gånger i veckan löpte större risk att föda för tidigt – men bara om de slutade arbeta före 32 graviditetsveckor. Arbete med kemikalier påverkade mer än tunga lyft. En orsak till att lyft inte ökar riskerna kan vara att kvinnor numera (och då) är mer medvetna om riskerna med lyft och därför är mer försiktiga med vad de lyfter, de kvinnor som slutade arbeta före v32 kanske var mer muskelsvaga än de som orkade arbeta tiden ut t.ex.