Ventromboser, blodproppar, är ovanligt bland yngre människor men lite vanligare under graviditeten. Det beror på att kroppens förmåga att levra blod förbättras när man är gravid. Risken att drabbas av blodproppar tros öka 2-4 gånger under graviditeten och är högre efter kejsarsnitt. För att ställa diagnosen används i första hand utraljud. Heparin eller heparinliknande läkemedel används i förebyggande syfte och anses inte gå över via moderkakan till fostret. Några faktorer som verkar kunna påverka risken att drabbas av tromboser under graviditeten är ålder, hög BMI, akut kejsarsnitt, tidigare tromboser samt anlag för proppbildningar. Proppar som vandrar till lungorna är den farligaste risken vid ventromboser. Om proppen bildas i livmodern, vid moderkakan ökar risken för missfall, dödfödsel, moderkaksavlossning, tillväxthämning och preeklampsi, i vilken grad detta inträffar beror på hur långt gången graviditeten är. Efter akuta kejsarsnitt och vid planerade kejsarsnitt med flera riskfaktorer är det vanligt att man får sprutor för att minska risken för proppbildning.