Yoga har blivit en populär träningsform bland gravida. Det finns speciella yogapass som är särskilt utformade för att passa under graviditeten med lite försiktigare rörelser och övningar och vila i kombination som ska likna en förlossning. I yogan använder man sig också av andningsövningar och meditation som många också har nytta av under förlossningen.

Studier gjorda för att visa effekten av yoga under graviditeten är oftast gjorda i Indien. Där har man visat att kvinnor som utövade yoga en timme om dagen med yogaställningar, andning och meditation från vecka 18 och framåt födde barn med högre födelsevikt, dessutom minskaderisken för komplikationer såsom högt blodtryck, tillväxthämning och för tidig födsel. I detta fall antas att högre vikt är en indikation att barnet har det bra inne i livmodern. Andra fördelar var att kvinnorna mer sällan födde i förtid. Forskarna kunde inte hitta några negativa effekter av yoga.