Trots att de flesta barnmorskor vid mödravården är medkännande, vet och förstår den gravida kvinnans behov är det sällan våld i hemmet uppdagas den vägen. Det är ofta svårt för en utomstående att förstå och tolka signaler och tecken på misshandel. Ofta saknas åtgärdsprogram för att upptäcka misshandel på mödravården, det kan kännas svårt att fråga om sådana saker när det inte finns något konkret och det inte heller finns särskilda riktlinjer för hur man ska gå till väga vid misstanke.