Skrapning kan i vissa fall göras om inte alla rester efter graviditeten följt med ut efter förlossningen.

Efter ett missfall undersöks man för att se om alla rester av graviditeten följt med ut. För en tredjedel har det gjort det, inom tre dagar har resterna försvunnit för ca 80%. Detta innebär att man kanske skrapat i onödan tidigare, men nu blir det allt vanligare att man väntar för att se om kroppen klarar av det själv. I bland måste en skrapning göras, t.ex. vid kraftiga blödningar och infektioner

En skrapning är inte en skrapning i egentlig mening, ingreppet sker genom att kvinnan sövs ned och livmodertappen vidgas så att resterna av graviditeten kan sugas ut med en sug.