Thyroidea, sköldkörteln, genomgår stora förändringar under graviditeten och tiden närmast efter förlossningen. Några förändringar som sker är att sköldkörteln producerar mer sköldkörtelhormon och att kroppens sätt att ta hand om hormonet förändras. Man har sett att det finns ett samband mellan graviditetsillamående och nivåerna av sköldkörtelhormoner. Kvinnor som redan innan graviditeten har låga nivåer av sköldkörtelhormoner (hypothyroidism) behöver reglera sin medicinering under graviditeten. Missfall och försämrad neurologisk utveckling hos fostret är kopplat till hypothyroidism som inte är rätt behandlad. Lite drygt 7% av alla kvinnor får en inflammation i sköldkörteln efter förlossningen. Kvinnor som har normal sköldkörtelfunktion men har antikroppar mot sköldkörtelhormon löper dubbel risk för missfall.

Hyperemesis gravidarum är vanligt i Kuwait, ca 4,5% av alla gravida kvinnorna drabbas. En studie visade att dessa kvinnor hade höga nivåer hCG och T4 medan TSH-nivåerna var låga. Ingen av kvinnorna visade några symtom på hypertyroidism (höga sköldkörtelhormonhalter).