Sköldkörteln (tyroidea, glandula thyreoidea) sitter på halsen, strax nedanför struphuvudet. Den väger ca 20 gram och består av två lober som hänger samman i en tunn vävnadsbrygga. Normalt kan man inte känna den på halsen. Sköldkörteln är uppbyggd av folliklar, d.v.s. cellgrupper som bildar hålrum, där hålrummet består av en seg, proteinhaltig vätska, s.k. kolloid.

Sköldkörteln har flera viktiga funktioner, den ökar vävnadernas värmeproduktion och stimulerar kroppens normala tillväxt, CNS normala utveckling samt nervernas normala ledningsfunktion. I sköldkörteln bildas hormonerna trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4), för att det ska fungera krävs att jod tillförs genom föda eller dricksvatten. Tyreoidea-stimulerande-hormon (TSH) frisätts i hypofysen och stimulerar i sin tur frisättningen av T3 och T4. TSH regleras också av tyreotropin-releasing-hormon (TRH) som utsöndras i hypothalamus. Genom feed-backmekanism som fungerar som en våg ökar TSH när T3 och T4 minskar så att frisättningen av dessa kan ökas, på samma sätt minskas TSH när T3 och T4 ökar i blodet.

Sködkörteln kan antingen över- eller underproducera sköldkörtelhormon när det finns rubbningar i funktionen. Om orsaken sitter i körtelvävnaden kallas den primär och sitter störningen i hypofysen kallas den sekundär.

Graviditet påverkar funktionen i sköldkörteln, särskilt i områden där det är ont om jod i maten. Någon procent av alla gravida har påverkan på sköldkörteln under graviditeten som man vet men mörkertalet kan vara större. Förändringar i hormonproduktionen i sköldkörteln kan påverka fostret i livmodern.

Det är relativt lätt att ta reda på om det finns rubbningar i sköldkörtelns hormonproduktion. Genom att ta ett blodprov gör man mätningar av hormonhalterna i blodet. De värden man mäter är S-T3, S-T4 och S-TSH. I vissa fall kan det också vara intressant att mäta TRH-värdet, S-TRH. Värdena går inte att jämföra rakt av under graviditeten utan måste anpassas beroende på var i graviditeten kvinnan befinner sig så att inte fel slutsatser dras av resultaten.

En vanlig föreställning är att kvinnor med någon form av dysfunktion i sköldkörteln och som mätts positiva för antikroppar i sköldkörteln löper större risk att drabbas av postpartumdepression. Det sambandet råder det delade meningar om. Den starkaste faktorn för postpartumdepression är enligt en studie att man har negativa livsupplevelser och detta oavsett om man har en bra fungerande sköldkörtel eller ej.