Kvinnor som föder vaginalt har ofta större bäcken än kvinnor som föder med kejsarsnitt. I en studie där man mätte bäckenmått på kvinnor som fött varn visade det sig att kvinnor som fött vaginalt i genomsnitt hade större mått än kvinnor som fött med kejsarsnitt eller sugklocka.

Vaginalförlösta:

  • obstetriska conjugata: 121 /-9 mm
  • interspinalavstånd: 112 /-8 mm
  • intertubaravstånd: 121 /- 11 mm
  • diameter transversa: 130 /-9 mm
  • sagittal utgång: 116 /- 10 mm