Att arbeta tvåskift, treskift eller kontinuerligt nattskift påverkar fertiliteten hos kvinnor negativt jämfört med arbete dagtid. Nattarbete under andra trimestern ökar risken att föda för tidigt och kan påverka födelsevikten negativt, men där finns inte ett lika tydligt samband som med för tidig födsel. Risken för missfall efter v12 ökar vid nattarbete. Treskiftsarbete (roterande mellan förmiddag, eftermiddag och natt) kan påverka risken att föda för tidigt men risken är inte lika stor som vid kontinuerligt nattarbete. För låg bemanning på arbetsplatsen kan öka risken för missfall före v13.